LØVERNE

Rungsted Golf Klub Onsdagsherrerne

 

3. Der spilles i henhold til golfreglerne, RGK’s lokalregler samt lokalregel E-5 (se her). Løvernes stableford- og maximum score turneringer opsættes i GolfBox. Alle spillere deltager hermed i konkurrencen om dagens præmier (jf. punkt 5). Ved lige scores afgøres placering efter den matematiske metode (bedste score på sidste 9, sidste 6, sidste 3 huller).

 

4. Der skal primært spilles i de af klubben tildelte starttider: 13.15-15.00. Denne blok er reserveret, så kun medlemmer af Løverne kan bestille via Golfbox fra 8 dage før.

 

5.  En deltagerliste ophænges på tavlen ved Starterhuset senest 1/2 time før første tildelte starttid. Tilmelding før spillet på deltagerlisten samt tilstedeværelse under præmie-overrækkelsen er obligatorisk for at få del i dagens præmier: 1., 2., 3. præmie i A og B rækkerne, nærmest flaget på alle par 3 huller for både A- og B-rækken, samt øvrige særlige præmier. Alle indleverede resultater tæller til de gennemgående turneringer: Månedens Golfer (flest stableford-points i måneden) og Lundborg-pokalen (Årets Golfer).

 

6. Som gennemgående turnering spiller Løverne om en vandrepokal (Lundborg-pokalen) til den samlede vinder. Pokalen overrækkes på årets sidste spilledag i forbindelse med fællesafslutning. Propositioner: Spil om pokalen kan kun afvikles på RGK’s bane, og der kan kun spilles stableford eller slagspil, og turneringen afvikles over min 16 matchdage. I matchen tildeles point efter systemet 7,6,5,4,3,2 og 1 med 7 points til vinderen, 6 til nr 2 osv. Alle deltagere med korrekt udfyldt scorekort får minimum 1 point.

 

7. Det er tilladt og velkomment for Løverne at have en gæst med. Der betales greenfee for gæsten, men en gæst kan ikke deltage i konkurrencen om dagens præmier.

Løvernes Fourball

Spilles gennem sæsonen med deltagelse af max 16 par. Turneringsleder er Lars Bo Skaanild

Særlige Turneringer

Løvernes Slagsang


Løvernes Slagsang afsynges på Løveaftenerne, og bør kunne udenad!

Sangen kan ses og eventuelt udskrives her 

 

 

 

  • Udflugt til Hornbæk 3. juli

 

Tilmeld via GolfBox - HER

 

  • Startliste

 

  • Løvernes Julefrokost - 28. november

 

 

 

 

 

Onsdagsturneringerne

 

Spilleregler for Løverne – sæsonen 2019

 

1. Der spilles i 2 rækker efter HCP-inddeling, der besluttes af bestyrelsen fra år til år. For sæsonen 2019 er opdelingen: A-rækken spilles med HCP til og med 19,6, B-rækken spilles med HCP 19,7-31,8. Der spilles fra Tee57. 

 

2. Spilleformen er Stableford, dog slagspilsturnering (spilles som maksimumsscore) den sidste onsdag i juli og sidste onsdag i august. Det tilstræbes at spille 4-bolde.

OneWeb 2012 © Copyright