Onsdagsturneringerne

 

Spilleregler for Løverne – sæsonen 2024

 

1. Der spilles i 2 rækker efter HCP-inddeling, der besluttes af bestyrelsen fra år til år. For sæsonen 2024 er opdelingen: A-rækken spilles med HCP til og med 22,3, B-rækken spilles med HCP 22,4-31,8. Der spilles fra Tee57. 

 

2. Spilleformen er Stableford, dog slagspilsturnering (spilles som maksimumsscore) 17. juli og 18. september. Det tilstræbes at spille 4-bolde.

 

3. Der spilles i henhold til golfreglerne og RGK’s lokalregler. Løvernes stableford- og maximum score turneringer opsættes i GolfBox. Alle spillere deltager hermed i konkurrencen om dagens præmier (jf. punkt 5). Ved lige scores afgøres placering efter den matematiske metode (bedste score på sidste 9, sidste 6, sidste 3 huller).

 

4. Der skal primært spilles i de af klubben tildelte starttider: 12.30-14.15. Denne blok er reserveret, så kun medlemmer af Løverne kan bestille via Golfbox fra 8 dage før. Der spilles 4-bolde til og med 13:45, derefter 3-bolde. Ledige tider vil dog frigives til bestilling for andre medlemmer dagen før (dvs. tirsdag) kl 8.00.

 

5.  En deltagerliste ophænges på tavlen ved Starterhuset senest 1/2 time før første tildelte starttid. Tilmelding før spillet på deltagerlisten samt tilstedeværelse under præmie-overrækkelsen er obligatorisk for at få del i dagens præmier: 1., 2., 3. præmie i A og B rækkerne, nærmest flaget på alle par 3 huller for både A- og B-rækken, samt øvrige særlige præmier. Alle indleverede resultater for 18-hullers runder tæller til de gennemgående turneringer: Månedens Golfer (flest stableford-points i måneden) og Lundborg-pokalen (Årets Golfer).

 

6. Som gennemgående turnering spiller Løverne om en vandrepokal (Lundborg-pokalen) til den samlede vinder. Pokalen overrækkes på årets sidste spilledag i forbindelse med fællesafslutning. Propositioner: Spil om pokalen kan kun afvikles på RGK’s bane, og der kan kun spilles stableford eller slagspil, og turneringen afvikles over min 16 matchdage. I matchen tildeles point efter systemet 7,6,5,4,3,2 og 1 med 7 points til vinderen, 6 til nr 2 osv. Alle deltagere med korrekt udfyldt scorekort får minimum 1 point for spil over 18 huller.

 

7. Det er tilladt og velkomment for Løverne at have en gæst med. Der betales greenfee for gæsten, men en gæst kan ikke deltage i konkurrencen om dagens præmier.

Løvernes Fourball

Spilles gennem sæsonen med deltagelse af max 16 par. Turneringsleder er Thomas Møller


Særlige Turneringer


      • Løvernes Julefrokost 20. november
    • Tilmeldiing

     

     

     

    Løvernes Slagsang


    Løvernes Slagsang afsynges på Løveaftenerne, og bør kunne udenad!

    Sangen kan ses og eventuelt udskrives her